top

  Info

  • Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.

  Info

  • Utilizzare questo link per rimuovere la selezione effettuata.
Shin kokin wakashū / Kobayashi Daisuke hen.
Shin kokin wakashū / Kobayashi Daisuke hen.
Edizione [8-han.]
Estensione 217 pages, 2 unnumbered pages of plates : illustrations (some color) ; 15 cm.
Accesso persona Kobayashi, Daisuke, 1969-editor
ISBN 9784043574216
4043574215
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. DUKE-007681874
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Duke University
Kobayashi Issa / Ōtani Hiroshi hen.
Kobayashi Issa / Ōtani Hiroshi hen.
Creatore [Kobayashi, Issa, 1763-1827, author]
Edizione [Shohan.]
Estensione 286 pages : illustrations ; 15 cm.
Accesso persona Ōtani, Hiroshi, 1980-editor
Soggetto-Autore Kobayashi, Issa
Kobayashi, Issa, 1763-1827
Genere/Forma Poetry
ISBN 9784044002909
4044002908
Classificazione 911.35
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Titolo autorizzato
Record Nr. DUKE-008116524
[Kobayashi, Issa, 1763-1827, author]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Duke University
Ōtsue : Ôtsu-e : minshūteki fūshi no sekai / Kurisutofu Maruke ; Kusunose Nichinen e.
Ōtsue : Ôtsu-e : minshūteki fūshi no sekai / Kurisutofu Maruke ; Kusunose Nichinen e.
Creatore [Marquet, Christophe, author]
Edizione [3-han.]
Estensione 285, xviii pages : colour illustrations ; 15 cm.
Disciplina 741.56952025
Accesso persona Kusunose, Nichinen, 1888-1960, illustrator
Soggetto-Autore Kusunose, Nichinen, 1888-1960 -- Criticism and interpretation
ISBN 9784044000417
4044000417
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. YALE-13077915
[Marquet, Christophe, author]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Yale University
Daiseijika Ōkubo Toshimichi : kindai Nihon no sekkeisha / Katsuta Masaharu cho.
Daiseijika Ōkubo Toshimichi : kindai Nihon no sekkeisha / Katsuta Masaharu cho.
Creatore [Katsuta, Masaharu]
Estensione 281 pages ; 15 cm.
Soggetto-Autore Ōkubo, Toshimichi
ISBN 9784044092191
4044092192
Classificazione 312.1
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. YALE-13247012
[Katsuta, Masaharu]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Yale University
Genji monogatari no mono no aware / Ōno Susumu hencho
Genji monogatari no mono no aware / Ōno Susumu hencho
Creatore [Ōno, Susumu, 1919-2008]
Edizione [Shohan.]
Estensione 259 p. ; 15 cm.
Soggetto-Autore Murasaki Shikibu, 978?- Genji monogatari
ISBN 4043260032
9784043260034
Classificazione 913.36
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. YALE-5954839
[Ōno, Susumu, 1919-2008]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Yale University
Kurofune no seiki : "gaiatsu" to "yoron" no Nichi-Bei kaisen hishi / Inose Naoki
Kurofune no seiki : "gaiatsu" to "yoron" no Nichi-Bei kaisen hishi / Inose Naoki
Creatore [Inose, Naoki, author]
Edizione [Shohan.]
Estensione 583 pages ; 15 cm.
ISBN 9784044003326
4044003327
Classificazione 319.1053
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. YALE-13444768
[Inose, Naoki, author]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Yale University
Hyakunin isshu no sakushatachi / Mezaki Tokue
Hyakunin isshu no sakushatachi / Mezaki Tokue
Creatore [Mezaki, Tokue, 1921-2000]
Edizione [Shohan.]
Estensione 330 p., ; 15 cm.
ISBN 4044056013
9784044056018
Classificazione 911.147
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. STANFORD-a6547695
[Mezaki, Tokue, 1921-2000]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Stanford University
Tachikawa bunko kessakusen
Tachikawa bunko kessakusen
Estensione 4 v. ; 15 cm.
Accesso persona Sekka, Sanjin
Nobana Sanjin
ISBN 4043683014 (v. [1])
9784043683017 (v. [1])
4043683022 (v. [2])
9784043683024 (v. [2])
4043683030 (v. [3])
9784043683031 (v. [3])
4043683049 (v. [4])
9784043683048 (v. [4])
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Nota di contenuto [1] Miyamoto Musashi / Nobana Sanjin -- [2] Ōishi Kuranosuke / Sekka Sanjin -- [3] Taikō to Sorori / Nobana Sanjin -- [4] Sarutobi Sasuke / Sekka Sanjin.
Record Nr. UPENN-9959995453503681
Materiale a stampa
Lo trovi qui: University of Pennsylvania
Kojiki / Kadokawa Shoten hen.
Kojiki / Kadokawa Shoten hen.
Edizione [16-han., 十六版.]
Estensione 300 pages : illustrations, maps ; 15 cm.
Accesso ente Kadokawa Shoten
角川書店
Soggetto cronologico To 794
Genere/Forma History
ISBN 9784043574100
404357410X
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. NYU-006202194
Materiale a stampa
Lo trovi qui: New York University
Man'yōshū / Kadokawa Shoten hen.
Man'yōshū / Kadokawa Shoten hen.
Edizione [31-han.]
Estensione 254 pages : illustrations (some color), maps ; 15 cm.
Accesso ente Kadokawa Shoten, editor
Soggetto cronologico To 794
Genere/Forma Tanka
ISBN 9784043574063
4043574061
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. DUKE-007681872
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Duke University