top

  Info

  • Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.

  Info

  • Utilizzare questo link per rimuovere la selezione effettuata.
Seikatsu to shosei / Tokutomi Sohō [i.e. Iichirō] cho.
Seikatsu to shosei / Tokutomi Sohō [i.e. Iichirō] cho.
Creatore [Tokutomi, Iichirō, 1863-1957, author]
Estensione 170 pages ; 15 cm.
Soggetto non controllato Jinseikun
Classificazione 159
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UPENN-9970943493503681
[Tokutomi, Iichirō, 1863-1957, author]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: University of Pennsylvania
Chūshin no shimesu michi / Tsuneoka Ichirō cho.
Chūshin no shimesu michi / Tsuneoka Ichirō cho.
Estensione 386 pages ; 20 cm
Accesso persona Tsuneoka, Ichirō
Soggetto non controllato Jinseikun
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UCHICAGO-6240235
Materiale a stampa
Lo trovi qui: University of Chicago
Zoku nayamu chikara / Kan Sanjun
Zoku nayamu chikara / Kan Sanjun
Creatore [Kang, Sang-jung, 1950-]
Estensione 219 p. ; 18 cm.
Accesso persona Kang, Sang-jung, 1950-
Soggetto-Autore Natsume, Sōseki, 1867-1916. -- Criticism and interpretation
Weber, Max, 1864-1920
Soggetto non controllato Jinseikun
ISBN 9784087206470
4087206475
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UMICH-012101556
[Kang, Sang-jung, 1950-]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: University of Michigan Ann Arbor
Kyūryō dakeja wakaranai! / Fujihara Kazuhiro
Kyūryō dakeja wakaranai! / Fujihara Kazuhiro
Creatore [Fujihara, Kazuhiro, 1955-]
Estensione 189 pages : illustrations ; 15 cm.
Soggetto non controllato Jinseikun
ISBN 4480036830
9784480036834
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UCHICAGO-10983270
[Fujihara, Kazuhiro, 1955-]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: University of Chicago
Teihon kokumin zayūmei / Nihon Bungaku Hōkokukai hensan
Teihon kokumin zayūmei / Nihon Bungaku Hōkokukai hensan
Edizione [Saihan.]
Estensione 8, 461 p. ; 21 cm.
Accesso ente Nihon Bungaku Hōkokukai
Soggetto non controllato Jinseikun
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UPENN-996267683503681
Materiale a stampa
Lo trovi qui: University of Pennsylvania
Saikontan / [Kō Ōmei i.e. Jisei cho] ; Imai Usaburō [yaku]
Saikontan / [Kō Ōmei i.e. Jisei cho] ; Imai Usaburō [yaku]
Creatore [Hong, Zicheng, fl. 1596]
Estensione 316 p. ; 20 cm.
Accesso persona Imai, Usaburō, 1911-
Hong, Zicheng, fl. 1596
Soggetto non controllato Jinseikun
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Titolo autorizzato
Record Nr. YALE-2796930
[Hong, Zicheng, fl. 1596]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Yale University
Saigō Nanshū ikun : tsuketari shushō genshiroku oyobi ibun / [Saigō Takamori cho] ; Yamada Jun hen.
Saigō Nanshū ikun : tsuketari shushō genshiroku oyobi ibun / [Saigō Takamori cho] ; Yamada Jun hen.
Creatore [Saigō, Takamori, 1827-1877]
Estensione 108 p. : port. ; 15 cm.
Accesso persona Yamada, Jun, 1867-1952
Soggetto non controllato Jinseikun
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UCHICAGO-4423737
[Saigō, Takamori, 1827-1877]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: University of Chicago
Jinsei o ikani ikiru ka / Rin Godō cho ; Sakamoto Masaru yaku
Jinsei o ikani ikiru ka / Rin Godō cho ; Sakamoto Masaru yaku
Creatore [Lin, Yutang, 1895-1976]
Estensione 2 v. ; 15 cm.
Accesso persona Sakamoto, Masaru, 1899-1975
Soggetto non controllato Jinseikun
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Titolo autorizzato
Record Nr. UALBERTA-4422858
[Lin, Yutang, 1895-1976]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: University of Alberta / NEOS Library Consortium
"Hirakikomori" no susume : dejitaru jidai no shigotoron / Watanabe Kōji
"Hirakikomori" no susume : dejitaru jidai no shigotoron / Watanabe Kōji
Creatore [Watanabe, Kōji, 1962-]
Estensione 198 p. : ill. ; 18 cm.
Soggetto non controllato Jinseikun
ISBN 406149631X
9784061496316
Classificazione 159
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. DUKE-003855871
[Watanabe, Kōji, 1962-]  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Duke University
Ningen o kangaeru : atarashii ningenkan no teishō / Matsushita Kōnosuke cho.
Ningen o kangaeru : atarashii ningenkan no teishō / Matsushita Kōnosuke cho.
Estensione 231 p. ; 19 cm.
Accesso persona Matsushita, Kōnosuke, 1894-1989
Soggetto non controllato Jinseikun
Classificazione 159
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione jpn
Record Nr. UCHICAGO-4532689
Materiale a stampa
Lo trovi qui: University of Chicago