1.

Record Nr.

UMICH003896872

Autore

[Saigō, Takamori, 1828-1877]

Titolo

Saigō Takamori monjo / Nihon Shiseki Kyōkai hen.

Pubbl/distr/stampa

Tōkyō : Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2003

ISBN

4130977024

Edizione

[Fukkoku saikan.]

Descrizione fisica

1,15, 387 p. ; 22 cm.

Collana

Nihon Shiseki Kyōkai sōsho ; 102

Altri autori (Enti)

Nihon Shiseki Kyōkai

Lingua di pubblicazione

Giapponese

Formato

Materiale a stampa

Livello bibliografico

Monografia

Note generali

Running title: Saigō Takamori shokanshū.

Reprint. Originally published : Tōkyō : Nihon Shiseki Kyōkai,1929.